Mina kurser

lanksida_banner_88_31
lanksidatopplista
butiksoppet
butiksoppet_tl_88_31

 

Välkommen till Daniels hemsida

Mina kurser

Här finns det information om de kurser som ingår i min magisterexamen i datateknik.

 

 

Datoranvändning 5p

Programmering C 5p

Objektorienterad programmering 5p

Artificiell intelligens 5p

Datorteknik I 5p

Datorteknik II 5p

Datorkommunikation 5p

Systemkonstruktion 10p

Realtidsprogrammering 5p

Java programmering 5p

Programmeringsmetodik 5p

Artificiella neurala nät 5p

Artificiell intelligens i mobila robotar 5p

Databaskonstruktion 5p

Tillämpad mösterigenkänning I 5p

Tillämpad mösterigenkänning II 5p

Matematik I 5p

Matematik II 5p

Elkretsteori 4p

Digitalteknik 5p

Analogteknik 6p

Elektrisk mätteknik 5p

Numeriska metoder 5p

Algebra 5p

Industriell Ekonomi 5p

Statistik T 5p

Programvaruutveckling och projekthantering 10p

Examensarbete inom datateknik 20p